Sluiting door corona virus

Het dorpshuis heeft vanaf 16 maart net als vele ondernemers en scholen de deuren moeten sluiten. Dit is inmiddels verlengd tot nader bericht. Tot die tijd is het dorpshuis gesloten voor gebruikers en bezoekers. Naast dat alle activiteiten en evenementen in deze periode zijn vervallen maakt dit het ook niet mogelijk om een Jaarvergadering te beleggen. In de Jaarvergadering wordt normaliter een jaarverslag over het voorgaande jaar (incl. financiële toelichting) en de eventuele bestuurswisselingen gepresenteerd. De statuten zijn hierop nageslagen en hieruit blijkt er geen verplichting is om via een Jaarvergadering nieuwe bestuursleden te kiezen, of verkiesbaar te stellen. Daar een nieuw bestuur zich heeft gevormd en deze zo snel mogelijk in functie te stellen zal het jaarverslag eind april online komen op de website van het dorpshuis en kenbaar gemaakt via Woudsend Online. .

Wij vertrouwen erop dat alle dorpsgenoten de weg naar het dorpshuis straks weer weten te vinden, maar voor nu blijf thuis: houd afstand en denk om elkaar!

Vriendelijke groet namens bestuur en medewerkers van M.F.C. De Driuwpôlle