Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

slider-I-9-10-2015

 

 

 

 

Het bestuur:

Voorzitter: Adriaan van der Horst

Secretaris: Wiesje Klijnstra

Penningmeester: Rob Bosman (ad interim)

Algemeen lid: Marijke van Dun

Algemeen lid: Rudi Reekers

Algemeen lid:  Albert Aukes

Algemeen lid: Vacature (Wie wil, die kan, die mag zich melden bij het bestuur!)

Onze medewerkers

Beheerder: Theo Velting

Administratie: Doutzen Wobben

Medewerkster: vacature

Vrijwilligers: Er zijn een aantal vaste vrijwilligers voor onderhoud, schoonmaken en bardiensten, waarvoor we veel waardering hebben. We komen echter nog een aantal vrijwilligers tekort voor onderhoud, schoonmaak, bardiensten enzovoorts waar we een beroep op kunnen doen als dat nodig is. Wil je ons helpen als vrijwilliger om ons dorpshuis in stand te houden of op bepaalde tijden open te kunnen houden meld je dan aan.

Meer informatie
Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden en de beschikbaarheid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per telefoon op nummer 0514 591 413 of 06 23 51 08 74. U kunt ook een e-mail sturen naar ons e-mailadres postbus@dorpshuiswoudsend.nl