Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

slider-I-9-10-2015


Bestuur

voorzitter: Cees Schipper

secretaris: Elien Ringnalda

penningmeester: Heike Nagelhout

algemeen lid: Broer de Wolff

algemeen lid: Jouke Hoekstra


Medewerkers

beheerder: Theo Velting

assistent: Marcel Becker

administratie: Doutzen Wobben


Vrijwilligers

Naast de vaste medewerkers is er een aantal vaste vrijwilligers, waarop we steunen voor onderhoud, schoonmaken en bardiensten. Zonder gaat het niet.
Wel is er een tekort aan vrijwilligers, waarop we een beroep kunnen doen als dat nodig is.

Wil je het MFC als vrijwilliger helpen ons dorpshuis te onderhouden of op bepaalde tijden open te kunnen houden, meld je dan aan bij  tel: 06-290 142 15.