Gebruikers MFC De Driuwpôlle

Sportverenigingen:

Volleybalvrienden Old Scotch
Damclub”Eensgezindheid” Woudsend
gym
Gymnastiekvereniging Woudsend
1390612_622680211123442_1238411034_n
Korfbalclub Harich
biljarten
Senioren Biljartclub
tennis
Tennisvereniging Woudsend e.o.

tennisII

Individuele tennisgroepen

LOGO-WISKY-2014

Volleybalvereniging Wisky

 Woudsend1

Voetbalvereniging Woudsend

zaalvoetbsl

Vriendenvoetbal voor zaalvoetbal

zaalvoetbsl

ZWH Pupillenvoetbal

WVW_puntvlag_400x400

Watersportvereniging Woudsend 

Algemene gebruikers:

BHV Gebroeders Rinkema Bonifatiusschool Woudsend Dorpskrant de Driuwpôlle
E.H.B.O Woudsend Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend Historische Kring Woudsend
Jeugdraad Woudsend KBO / PCOB Kommisje Skûtsjesilen Wâldsein
Meester van de Brugschool Ondernemersvereniging Woudsend Passage
Raad van Kerken Recreatiecentrum de Rakken  De Reinbôge
Senioren Soos Seniorenweb Shantykoor de Pôllesjongers
S.K.S. Stichting Neiteam Skûtsje historie Toneelvereniging Fertier
Uitvaartorganisatie T. Tjalsma Vereniging van Dorpsbelangen Probusclub
Zuidwest Friesland

Vaste gebruikers:

Huisartsenpraktijk Hotsma Jeugdhonk Yn’t Rom Thuiszorg Woudsend