Nieuws

Freon van ‘e Pôlle 2024
Dit weekend zullen de Freon van ‘e Pôlle kaarten voor 2024 weer worden rondgebracht. Iets eerder dan vorig jaar zodat u de consumptiebonnen al tijdens de komende Sleepbootdagen kunt inwisselen. Het bestuur is u ook dit jaar zeer dankbaar voor uw deelname en gift. Met uw bijdrage en de inzet van vele vrijwilligers kunnen we er voor elkaar blijven zijn, nu en in de toekomst.

Nog geen Freon van ‘e Pôlle en wil je ons steunen? Stuur dan een bericht naar info@dorpshuiswoudsend.nl.

Gift van Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend
Op 23 februari 2024 heeft het MFC een gift ter waarde van € 1.500 ontvangen van Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend (EDW) ter ondersteuning van de investeringen in de verdere verduurzaming van het MFC. Uit naam van alle leden van Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend (EDW) hebben voorzitter Peter Kranendonk en penningmeester Harmen Tjalling Holwerda de gift geschonken aan Hisse de Vries, voorzitter van het MFC. Hisse de Vries bedankte de EDW voor deze gift aan het MFC en gaf aan dat het bedrag besteed zal gaan worden aan isolatiewerken om tocht tegen te gaan. Een beter geïsoleerd MFC leidt tot lagere energiekosten!

Onze hartelijke dank aan EDW voor deze gulle gift.

Sportzaal huren?
Er is weer ruimte op de vrijdag van 09.00-15.00 uur in onze (halve) sportzaal!

Gelukkig Nieuwjaar
Het MFC wenst al haar klanten een Gezond en Gelukkig 2024. Wil je gebruik maken van een vergaderzaal, een sportzaal of gewoon een samenzijn in onze Foyer, informeer bij de beheerder J. Folmer wat de mogelijkheden zijn. Stuur een bericht naar info@dorpshuiswoudsend.nl. Dank u wel.